จีนมาเหนือ – ใช้ระบบ Facial Recognition ต่อกรกับโควิดในเมือง

บริษัทในปักกิ่งมีการนำเอาเทคโนโลยี จดจำใบหน้าบุคคล มาใช้งานเพื่อเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กับ การป้องกันประชากรจากการติดเชื้อ Covid-19 ซึ่งหากใครยังไม่รู้มาก่อนว่า ประเทศจีนมีกล้อง CCTV ที่มีการผสานใช้กับเทคโนโลยีนี้มากถึง 626 ล้านตัว โดยถูกติดตั้งมาในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา กล้องสอดแนม มีการใช้งานมาตั้งแต่ต้นของ Covid แล้ว เพื่อรักษาความปลอดภัย แต่ในจังหวะนี้ ที่ทางปักกิ่งจะนำมาใช้งาน จะมีการผสาน ระบบ Facial Recognition ลงไปเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหว ที่จะบอกถึงปัญหาสุขภาพของผู้คน เวลาเดินเข้า ตลาด…