The Southeast Asian Consortium On Sexuality , And Health gender-sensitive approaches in sexuality and health research, policies and interventions
 

         Learning -> Thai-Lao E-Newslestter 

   บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม 
   พลอดรักบนรถไฟฟ้า อย่าแค่ดราม่า! "ชลิดาภรณ์"ชี้ สังคมควรร่วมกันถกเถียงเพื่อการพัฒนา 
   ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการ เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช 
   ประชุมวิชาการสังคมและสุขภาพ 2557 
   เปิดตัวโฉมหน้า กลุ่มเพื่อกะเทย...'เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย'  
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกลียดเกย์สาว หลงใหลเกย์แมน 
   ประกาศเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเพศวิถีศึกษา ฉบับที่ 3 และ ฉบับที่ 4 
   โรงเรียนในไทยไม่มีการยอมรับนักเรียนที่ถูกมองว่าเป็นคนข้ามเพศ หรือคนรักเพศเดียวกัน  
   ประกาศรับสมัครนักวิจัย ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขฯ  
   การอบรมการอ้างอิงแหล่งข้อมูลวิชาการ: ความสำคัญ หลักการ และเทคนิค โดยใช้รูปแบบ APA 
   ท้าทาย "ผู้นำตัวอย่าง" 
   คนหลากหลายทางเพศไม่ได้ป่วย...ไม่ต้องบำบัดรักษา 
   อึ้ง! 10 ขวบคลอดลูกแล้ว พบมีเซ็กซ์ในห้องเรียนอื้อ 
   เสวนาคนรุ่นใหม่-สื่อใหม่-ในสังคม-การเมือง หลากมุมถกข้อดีข้อเสีย 
   21 กุมภาพันธ์ วันยุติความรุนแรงต่อความหลากหลายทางเพศ ปี2556 
   การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 
   "ไฮโน"นิตยสารเพศศึกษาฉบับแรกของพม่า จุดกระแสถกเถียงร้อนแรง 
   เพราะโลกใบนี้ไม่ได้มีเพียงเด็กหญิงและเด็กชาย 
   ประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษาและวัฒนธรรม 2556” 
   ทำไมชาวสีรุ้งจะต้องต้องช่วยกันผลักดันร่างพรบ.ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางเพศฉบับประชาชน 

เลือกหน้า